NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Kontakt

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Adress Box 4006, 102 61 Stockholm
Besöksadress Västgötagatan 5
nfh@nfh.se

Kanslichef Friedrike Roedenbeck

Kanslichef
Friedrike Roedenbeck
08 681 65 51
friedrike.roedenbeck@nfh.se

Handläggare Heléne Wallin

Handläggare
Heléne Wallin
08 681 93 53
helene.wallin@nfh.se

Administratör Ingela Lindqvist

Administratör
Ingela Lindqvist
08 681 66 16
ingela.lindqvist@nfh.se

Nationell utvecklare barn och unga Marie Fagerlind

Nationell utvecklare
Marie Fagerlind
08 681 65 53
marie.fagerlind@nfh.se

Fakturaadress

Nämnden för hemslöjdsfrågor
FE 66
838 73  Frösön

Organisationsnummer

Nämnden för hemslöjdsfrågor 202100-4144