NFH

Stipendium till gruppen Forma

Den jurybedömda utställningen Utvalt har öppnat i Malmö. I samband med invigningen på Form/Design Center delades tre stipendier á 30 000 kr ut.

Gruppen Forma är ett nystartat skaparkollektiv med bas i Malmö och Lund som erhållit Utvalts stipendium från String Furniture AB för verket Sverige. Bakom bidraget står 22 personer med varierande ålder och kulturell bakgrund. Foto: Kalle Forss

Foto: Kalle Forss

String Furniture ABs stipendium delades ut till gruppen Forma för verket SVERIGE.

Gruppen Forma är ett socialt inriktat skaparkollektiv med bas i Malmö och Lund där praktiskt och konstnärligt skapande används för integration och samhällsgemenskap.

SVERIGE är ett gemensamt resultat av ett 20-tal konstnärer i åldern 15-32 år från det nystartade skaparkollektivet Forma. Verket är producerat specifikt till Utvalt och en kommentar till vad hantverk i dagens Skåne kan innebära i form av teknik, arbetssätt och utövare. Forma baseras på övertygelsen att hantverk och skapande kan tjäna en viktig roll i arbetet för ett mer inkluderande och livsbejakande samhälle.

Juryns motivering: "I SVERIGE har det handgjorda skapandet använts till möten mellan människor. Genomen en konstruktion, ett målinriktat virande och en poetisk form skapas ett mycket starkt verk, inte minst visuellt. Lika fascinerande är det faktum att inte mindre än 22 konstnärer med varierande åler och bakgrund gemensamt skapat verket. Här bevisas att "soppan" blir bättre desto fler kockar som kokar den. Det är ett verk som tar plats och som bidrar till rumslighet genom skuggspel och sin transparens. SVERIGE visar oss att det finns olika slags tillvägagångssätt inom det hantverksdrivna."

SVERIGE av skaparkollektivet Forma. Foto: Marie Fagerlind

Foto: Marie Fagerlind

Om Utvalt: De medverkande i utställningen har olika ålder, bakgrund och utgångspunkt för sitt skapande. En del är etablerade sedan länge, andra har aldrig tidigare visat sitt arbete i en större utställning. Ansökan har varit öppen för alla. Kriteriet har varit anknytning till Skåne och att man står för idé och utförande själv.

För en professionell bedömning och inval till utställningen stod jurymedlemmarnalänk till annan webbplats Mårten Medbo, Anna Åhlin och Katja Petterson.

Läs mer om utställningen och övriga stipendiater på Utvalt!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster