NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

En myndighet som stärker hemslöjden

Nedre raden: Ordförande Tina Ehn, Jögge Sundqvist, vice ordförande Zandra Ahl. Övre raden: Johan Bursell, Frida Arnqvist Engström, Love Jönsson, Anneli Palmsköld. Saknas på bilden: Hanna Råman och Pratik Vithlani.

Foto: Monica Nielsen

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. NFH stärker hemslöjden i hela Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv. NFH fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet.

En viktig del av arbetet är information, utbildning och samordning för ett 60-tal hemslöjdskonsulenter, som arbetar regionalt eller som rikskonsulenter inom olika specialområden.

Nämnden, som utses av regeringen för en period av tre år, består av nio ledamöter. De representerar olika samhällssektorer och intressen och kommer från hela landet.

Ordförande
Tina Ehn, fd riksdagsledamot

Ledamöter
Anneli Palmsköld, lektor
Frida Arnqvist Engström, journalist
Hanna Råman, konstnär
Johan Bursell, textillärare
Jögge Sundqvist, slöjdare
Love Jönsson, museiintendent
Pratik Vithlani, verkställande direktör
Zandra Ahl, rektor

NFH blev en självständig myndighet 1981 efter förslag från en statlig utredning som1979 la fram betänkandet "Hemslöjd — kulturarbete, produktion, sysselsättning".

Nämnden tillhör sedan 1992 Kulturdepartementet, innan dess Industridepartementet.

NFH har sitt kansli i lokaler hos Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i centrala Stockholm.