NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Redovisning och planering

Illustration: Sara Nilsson

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Vi lyder under Kulturdepartementet.

Årsredovisning

Alla myndigheter lämnar sin årsredovisning till regeringen senast den 22 februari varje år. En årsredovisning innehåller en redogörelse för hur myndigheten lyckats nå de mål som regeringen angav för verksamheten i regleringsbrevet.

Enligt regleringsbrevet undantas NFH från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. NFH ska därför enbart lämna en verksamhetsredogörelse.

NFH verksamhetsredogörelse 2016PDF (PDF för utskriftPDF)

NFH verksamhetsredogörelse 2015PDF (PDF för utskrift)

Verksamhetsplan

Efter regeringen beslutat om regleringsbrevet under senare hälften av december beslutar NFH om verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är en omsättning av regleringsbrevet och instruktionen i konkret handling och drar upp riktlinjer för kommande år.

NFH verksamhetsplan 2017PDF

Budgetunderlag

Myndigheter ska senast 1 mars varje år lämna budgetunderlag för de tre kommande åren till regeringen. I budgetunderlaget berättar myndigheten om vilka resurser som behövs för de närmaste åren och föreslur hur de ska finansieras. Där beskrivs också de viktigaste framtidsfrågorna. Budgetunderlaget ska utgå från regeringens beslut om verksamheten.

NFH budgetunderlag 2018PDF