NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Projektbidrag

Skaparkollektivet FORMA, 2016

Skaparkollektivet FORMA, projektbidrag 2016. Foto: FORMA

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

I genomsnitt beviljas ca 1,3 miljoner kr i projektbidrag som fördelas mellan 10-15 projektansökningar per år.

Nästa ansökningsperiod

Den 15 augusti öppnar ansökningsperioden för projekt som ska genomföras under 2018. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2017.

Tidigare beviljade och genomförda projekt

Tidigare beviljade projekt

Redovisade projekt

Kontaktperson

Heléne Wallin
Handläggare
helene.wallin@nfh.se
tel 08 681 93 53