NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Projektbidrag

Skaparkollektivet FORMA, 2016

Skaparkollektivet FORMA, projektbidrag 2016. Foto: FORMA

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

I genomsnitt fördelas ca 1,3 miljoner kr i projektbidrag per år. Mellan 10-15 projektansökningar beviljas per år.

Nästa ansökningsperiod: 15 augusti - 15 oktober 2017.

Tidigare beviljade och genomförda projekt

Tidigare beviljade projekt

Redovisade projekt

Kontaktperson

Heléne Wallin
Handläggare
helene.wallin@nfh.se
tel 08 681 93 53