NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Redovisa projektbidrag från NFH

Projekt som beviljats stöd och genomförts under 2017 ska redovisas till NFH senast 1 november 2017.

En redovisning består alltid av fyra delar

  • ett ifyllt redovisningsformulär
  • en rapport som i text beskriver projektet (max 3 sidor)
  • ekonomisk redovisning
  • dokumentationsmaterial

Här finns mer information om vad som ska ingå i redovisningen samt redovisningsformuläret. För att skriva i formuläret behövs programmet Acrobat Reader.

Kontaktperson
Heléne Wallin
Handläggare
helene.wallin@nfh.se