NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Sök projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nästa ansökningsperiod för projekt som ska genomföras under 2018 öppnar den 15 augusti 2017. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2017 (poststämpel).

Ansökningsformulär och reviderade riktlinjer för projektansökan kommer att publiceras på denna sida den 15 augusti 2017.

Vill du ha information om förra årets ansökan och riktlinjer är du välkommen att kontakta oss.

Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får kring projektansökningar.

Du är också välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar!

 

Kontaktperson

Heléne Wallin
Handläggare
tel 08 681 93 53
helene.wallin@nfh.se