NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Vår verksamhet

MADE festival Umeå 2011 Foto: Mats Pallin

Till grund för Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, verksamhet ligger de av riksdagen beslutade målen för en nationell kulturpolitiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibland förstärks vissa områden genom arbeten i projektform. Till exempel har NFH initierat ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i de tre storstadsregionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland kring ökad mångfald inom slöjden.