NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Internationell och interkulturell slöjd

Flicka som arbetar med karvsnitt. Foto: Eva Melldahl

Flicka som arbetar med karvsnitt. Foto: Eva Melldahl

Svensk Hemslöjd eller Hemslöjd i Sverige

Svensk Hemslöjd eller Hemslöjd i SverigePDF (PDF). Skrift utgiven 2004 om hur det mångkulturella perspektivet kan bli en del av det dagliga hemslöjdsarbetet samt öka förståelsen människor emellan.

De internationella och interkulturella perspektiven är centrala frågor för Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, och något som ska genomsyra vår verksamhet.  Frågor kring interkulturell dialog, slöjd och nya sätt att agera för att nå nya målgrupper är en ständigt pågående process för att omvärdera och bryta invanda arbetsmetoder.

Strategi för internationell och interkulturell samverkan
Under 2011 gjordes en nulägesanalys och en strategi för NFHs internationella och interkulturella utbyte och samarbete togs fram. Utgångspunkten är att slöjden är gränslös som finns överallt där människor lever och verkar ​och är ett utmärkt medel för att knyta band och bygga nya broar.

Strategi för internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 2012-2014 (PDF)länk till annan webbplats

Samordnare internationell och interkulturell slöjd
Under 2012 arbetade Eva Melldahl som samordnare för frågorna i projektet Den internationella och interkulturella slöjden på NFH. Inom projektet genomfördes flera seminarier och utbildningstillfällen för landets hemslöjdskonsulenter och NFHs kansli. Eva var också sakkunnig i arbetet med rummet Mellan hopp och förtvivlan för Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds jubileumsutställning på Liljevalchs konsthall sommaren 2012.

TEDxSödravägen 2012
NFH var tillsammans med Sveriges Hembygdsförbund, Historiska museet, Teskedsorden och Sveriges museer arrangör av TEDxSödravägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Göteborg den 12 november 2012. Konferensens tema Human Rights and Identity sammankopplade frågor kring identitet, kultur, kulturarv och mänskliga rättigheter.

Den gränslösa slöjden
NFHs projekt Den internationella och interkulturella slöjden avslutades sommaren 2013. Eva Melldahl har sammanfattat erfarenheterna från projektet och även skapat några verktyg för hur man kan arbeta med interkulturella frågor i slöjden.

Rapport Den gränslösa slöjden 2013 (PDF)PDF


Kontaktperson
Friedrike Roedenbeck 
Nämnden för hemslöjdsfrågor
tel 08 681 65 51