Nämnden för Hemslöjd

Från Slöjdcirkus till Slöjdklubben

Slöjdcirkustältet. Foto. Sara Nordangård
Foto: Sara Nordangård
Slöjdcirkuspedagogik
Slöjdcirkuspedagogiken handlar om att iscensätta ett estetiskt lärande. Den har sin grund i de fem grundstenarna:
  • rummets utformning
  • ett tvärkulturell möte
  • ett pedagogiskt förhållningssätt
  • ett mångkulturellt perspektiv
  • ett genusperspektiv.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, var initiativtagare och utvecklare av Slöjdcirkus och Slöjdklubben. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, äger sedan 2005 Slöjdklubbskonceptet. Till Slöjdklubben finns en handledarutbildning i tre steg. NFH samarbetar med SHR för att säkerställa att Slöjdklubben och handledarutbildningen utvecklas.

Bakgrund
Slöjdcirkus var ett tvärkulturellt projekt som uppstod i mötet mellan urgammal slöjdkunskap, teaterns berättarkonst och musiken. Projektet startade år 2001. Lagom till Slöjdcirkus rikstäckande turné år 2004, utsåg regeringen Slöjdcirkus att inneha det nationella uppdraget inom området barnkultur i samverkan med forskning, under tre år.

Två forskare från högskolan i Borås följde Slöjdcirkus turnéer, och i sin rapport Slöjdcirkus — att iscensätta ett estetiskt lärande används för första gången begreppet Slöjdcirkuspedagogik. Hela forskarrapporten kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slöjdcirkus var unik, här fick barn i åldrarna 7-14 år, uppleva hemslöjd på ett helt nytt och oväntat sätt. Barnen mötte slöjdhandledare, skådespelare, musiker och dansare som gemensamt deltog i den skapande verksamhet som skulle bli hemslöjdens Slöjdklubb.

 

Hemslöjd – Våra händer formar framtiden
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.
En sammanfattning av forskarrapporten Slöjdcirkus - att iscensätta ett estetiskt lärandePDF
Slöjdklubben röster från verksamheten
Röster från verksamheten berättarPDF om hur Slöjdklubben växte fram till att bli en riksomfattande verksamhet för barn.