NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Rikskonsulenter

Knyppling. Foto: Niclas Flinck

Knyppling. Foto: Niclas Flinck

Det finns s.k. rikskonsulenter som arbetar nationellt inom olika områden t.ex. slöjd för barn och unga, samisk slöjd och knyppling.

Rikskonsulent i hemslöjd för barn och unga
Rikskonsulenten i hemslöjd för barn och unga fungerar som samordnare, inspiratör och igångsättare i samarbetet med länshemslöjdskonsulent-erna.
Målet är att:

  • integrera ett barnperspektiv i hemslöjdsarbetet
  • lägga grunden för ett långsiktigt barn- och ungdomsarbete
  • väcka intresse för hemslöjd hos barn och unga.

Rikskonsulenten i hemslöjd för barn och ungdom har Nämnden för hemslöjdsfrågor som arbetsgivare.

Sameslöjdskonsulenter
Sameslöjdskonsulenterna erbjuder samiska slöjdare rådgivning om materialval och prissättning samt arrangerar utställningar och kurser. Utifrån samiska traditioner och behov arbetar konsulenterna för att sameslöjden ska utvecklas och leva vidare.
 
Det finns tre sameslöjdskonsulenter med olika specialområden:

  • marknadsföring och kommunikation
  • näringsfrågor
  • hantverk och kulturarv.

Sameslöjdskonsulenterna har sin arbetsplats i Jokkmokk och har Sámi Duodji, Sameslöjdstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som arbetsgivare.

Rikskonsulent i knyppling
Spetskonsulenten arbetar för att bevara och utveckla olika knyppeltraditioner i landet.
Fokus ligger på:

  • utbildnings- och fortbildningsfrågor, till exempel genom årligen återkommande sommarkurser i knyppling i Vadstena
  • kvalitetsaspekten inom knypplingen
  • bevakning av vad som händer inom knyppelområdet internationellt.

Spetskonsulenten har sin arbetsplats i Vadstena hos Föreningen Svenska Spetsarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som också är arbetsgivare för tjänsten.