NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar bidrag till hemslöjdsverksamhet inom tre huvudområden:

  • Konsulentverksamhet
  • Projekt
  • Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Statligt  stöd till konsulentverksamhet
NFH fördelar statliga bidrag till hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholm, som ännu inte är med i samverkansmodellen. Medlen anslås i Statens kulturråds regleringsbrev, NFH utbetalar och följer upp dessa.

Rikskonsulentverksamheten finansieras av NFH.    

Läs mer om Rikskonsulenternalänk till annan webbplats här.

Stöd till utvecklingsprojekt
NFH fördelar stöd till utvecklingsprojekt inom hemslöjdsområdet en gång per år. Projektstöd kan sökas av registrerade organisationer, föreningar och företag. Detaljerade uppgifter hur man söker projektmedel hittar du under rubriken Projektstödöppnas i nytt fönster.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, är en ideell förening som har till uppgift att stärka hemslöjdens position i samhället ur både ett kulturpolitiskt och ett näringspolitiskt perspektiv. SHR är riksförbundet för landets hemslöjdsföreningar.

Läs mer om Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbundlänk till annan webbplats här.

Anslag 2014
NFH har under 2014 ett anslag på knappt 12 miljoner kronor, som fördelas så här:

Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli 2 394 tkr

Främjande av hemslöjd 9 053 tkr*

*I anslagsposten skall 4 200 tkr skall användas för bidrag till SHR, bidrag lämnas till minst tre rikskonsulenter eller motsvarande, anslagsposten får också användas till fortbildning och informationskonferens samt bidrag till projekt inom hemslöjdsomsrådet. Se mer i NFHs regleringsbrev.

Cirkeldiagram fördelning av NFH anslag 2014

Diagrammet visar  fördelning av NFHs anslag Främjande av hemslöjd för budgetåret 2014.