Foto Annkristin Hult

Ullrådgivare - yrke som sitter i fingrarna

Från och med höstterminen 2020 finns möjlighet att gå den nya lärlingsutbildningen Ullrådgivare. Som lärling går man tillsammans med sin mäster/handledare för att lära sig ett yrke med kunskaper som inte alltid går att läsa sig till, utan ”sitter i fingrarna”. Den tvååriga utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Hantverksakademin.

Utbildningen till Ullrådgivare ska svara mot områdets behov av kvalificerad yrkeskompetens och drivas i samverkan med företag, organisationer och annan specialkompetens inom området. Inom ullsektorn finns ingen utbildning sedan tidigare i Sverige. Inom det fältet ryms många kategorier av skickliga yrkespersoner, alla lika viktiga i kedjan som tillvaratar och förädlar ull på olika sätt.

Under våren 2020 sammankallade Nämnden för hemslöjdsfrågors nationella samordnare Annkristin Hult till ett första möte med olika organisationer inom den svenska ullnäringen för att inventera och identifiera vilka behov som finns för att stärka hela värdekedjan runt hanteringen av ull i landet. Under hela våren diskuterades hur en utbildning skulle kunna formas, och även vilken titel som yrket skulle komma att få. Arbetsgruppen identifierade och kartlade var behoven finns och tog fram ett förslag till utbildningens innehåll, vilket godkändes av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ullrådgivare - en länk mellan köpare och säljare

Hantverksakademin i Stockholm är en yrkeshögskola som förmedlar traditionell hantverkskunskap i modern tappning för att tillgodose de behov av yrkeskompetens som finns idag. Utbildningen omfattar två års heltidsstudier och motsvarar 400 högskolepoäng som ger en yrkeshögskoleexamen efter avslutad utbildning.

Finull. Foto Annkristin Hult

Som lärling går man tillsammans med sin mäster/handledare genom utbildningen, för att lära sig yrket, ett yrke som ofta handlar om att se, känna och träna in en teknik och sätt att jobba. Kunskaper som inte alltid går att läsa sig till, utan ”sitter i fingrarna”. Lärlingsutbildningen består av 80% ute i fält, dvs tillsammans med handledare och 20% teori, med bl.a. ekonomi, marknadsföring, kulturhistoria, formgivning och entreprenörskap på schemat. I utbildningen till ullrådgivare kommer flera praktikplatser/handledare att bli aktuella, då området innefattar många kategorier – fårägare, klippare, mönstrare, spinnare, designer osv. Allt för att få det breda perspektivet och nätverket runt den svenska ullnäringen. Målet med utbildningen är, att bli en länk mellan köpare och säljare av ull, att se vilka behov som finns och skapa ett brett nätverk med kontakter inom både hantverk och industri, även med internationella utblickar. Att informera och utbilda olika grupper är också en del av yrkesrollen.

Lise-Lotte är första lärlingen

Lise-Lotte Erixon, lärling ullrådgivare 2020

Lise-Lotte Erixon

Under våren fanns redan en kandidat som ansökte och blev den första lärlingen i utbildningen till Ullrådgivare, Lise-Lotte Erixon. Hennes första termin har alltså redan startat, med utgångspunkt från Båvens Spinnhus i Sparreholm. Utbildningen ska till stor del följa får-året, så mönstring blev det första uppdraget tillsammans med handledaren Karin Strömberg Lundqvist på Båvens Spinnhus. Med spinneriet som ”nav” den första terminen kommer Lise-Lotte att följa mönstring och fårklippning för att sedan komma in till spinneriet för sortering och vidareförädling av ullen. Spinneriet har ett nära samarbete med olika designers, som vill ha sina garner spunna till specifika projekt, vilket ger kännedom om olika ullkvaliteter och användningsområden.

Teori och praktik hand i hand

Den två-åriga utbildningstiden kommer sedan att fyllas på med ett flertal praktikplatser för att ge en helhetsbild av ullnäringen i landet - organisationer som jobbar främjande på olika sätt, andra spinnerier och företag som förädlar ull i större och mindre skala. Som lärling är det också viktigt att ta del av hantverkskunskapen – hur handens arbete skapar grunden och förståelse för material och teknik och sedan förs vidare till industriell hantering för mer storskalighet. Enligt yrkesplanen ska lärlingen efter två års utbildning ha kännedom och kunskap inom områden som material, verktyg och maskiner, arbetstekniker, tillämpning och tillverkning samt yrkesteori.

Alla delar kopplas till ullområdet och ska med teori och praktik gå hand i hand för att utveckla både hantverk och industri. Utbildningen innehåller även enskilda uppdrag och uppgifter under andra året med specialisering och inriktning i ett specifikt område. Utbildningen och de kunskaper som lärlingen når, följs upp av handledaren och dokumenteras löpande för att få med alla moment i utbildningen som krävs för att ge en yrkeshögskoleexamen.

Yrkesplan framtagen i samverkan

Yrkesplanen har tagits fram i samverkan mellan följande organisationer och verksamhetsområden: Barbro Nord - mönstrare, Föreningen Ullvilja - ideell förening, Gimrarna - lammrådgivare, Glada Fåret - fåruppfödare, Lammrådgivarna, Norrby Gård - fåruppfödare, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Svenska Fåravelsförbundet och Svenska Fårklipparförbundet.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Från och med höstterminen 2020 finns möjlighet att gå den nya lärlingsutbildningen till Ullrådgivare. Beslutet om den nya utbildningen togs under juni av Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten beslutar vilka utbildningar som ska som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningssamordnarna, i detta fall Hantverksakademin i Stockholm, som fått uppdraget att utbilda Ullrådgivare.

Mer information

Hantverksakademin - ullrådgivare Länk till annan webbplats.

Frågor om utbildningen kan ställas till info@hantverksakademin.se