Foto: Ellinor Hall 2009

Foto: Ellinor Hall

Insatser för egenföretagare - hitta rätt

Det finns två typer av insatser, de som riktar in sig på företaget och de som riktar sig mot företagaren. Det är viktigt att orientera sig i de stödformer som finns och sätta sig in i vad de innebär på lång respektive kort sikt.

Regeringen avsätter medel och myndigheterna utformar nya stödformer till företag och företagare. Insatserna har olika inriktning för att täcka upp så många målgrupper som möjligt.

Kommuner och regioner har ofta näringslivsfunktioner som kan hjälpa till med företagsrådgivning. Se exempel från Artifex Länk till annan webbplats. i Västra Götalandsregionen

För att hjälpa er att hitta rätt i de olika föreslagna insatserna vill vi rekommendera några olika myndighetswebbsidor.

Olika typer av insatser

Övergripande kan man säga att det finns två typer av insatser, de som riktar in sig på företaget och de som riktar in sig på företagaren.

Var finns mer information?

Det är viktigt att du som slöjdföretagare orienterar dig i de stödformer som finns och sätter dig in i vad de innebär på lång respektive kort sikt.

Det är också klokt att kontakta de myndigheter som hanterar stöden eller en rådgivare i näringsfrågor som kanske finns i din kommun eller region. Diskutera också med kollegor - hur tänker och gör andra som är i samma situation?


Kontakt
Friedrike Roedenbeck
kanslichef
friedrike.roedenbeck@nfh.se