ads

NFH Årskonferens 2022 - Barns rätt till kultur

Ons 5 okt kl 13 - 18.00 samt
Tors 6 okt kl 9 - 15, Västgötagatan 5, Stockholm + digitalt i Teams

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. Det innebar ett ökat fokus på barns rättigheter och större skyldigheter för myndigheter och organisationer att ta hänsyn till barnets bästa. Hur tas det barnrättsliga perspektivet in i visioner, värderingar och mål när det gäller offentlig verksamhet? Hur kan vi arbeta med barnens rätt till kultur – och vilken kultur? Välkommen till Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens 2022 med tema barnrätt!

Konferensen kommer att hållas i Stockholm under två halvdagar den 5-6 oktober. Möjlighet att delta digitalt kommer finnas. Anmälan kommer att öppnas 23 augusti. Se anmälan nedan.

Om du vill delta digitalt har vi öppet anmälan till den 4 oktober!

På programmet står bl.a. att implementera barnkonventionen i verksamheten, barnkonsekvensanalysen Löpa linan ut, konsulentnätverket PRIO BoU om hur de vill arbeta framåt med slöjd för barn och unga samt även presentationer från flera projekt för och med barn och unga. Ytterligare programpunkter tillkommer och presenteras efter sommaren men boka in 5-6 oktober i din kalender redan nu.

Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens vänder sig i första hand till regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare samt regionala kulturtjänstepersoner. Men från och med i år välkomnar vi alla som är intresserade av våra frågor, så sprid gärna denna inbjudan till personer du tror skulle vilja delta!

Onsdagen den 5 okt (preliminärt program)

Kl 13.00

Välkommen

Friedrike Roedenbeck, kanslichef Nämnden för hemslöjdfrågor, hälsar välkommen

Kl 13.10 - 16.30

(inkl paus)

Barnrätt är inget vi bara gör på en onsdag – etik, juridik och praktik om barnets rättigheter

En föreläsning som ger kunskap och inspiration till hur barnets rättigheter kan gå från vackra ord till vackra handlingar.
Under eftermiddagen knådar vi vår barnsyn och får en inblick i hur FN:s konvention om barnets rättigheter hör ihop med hemslöjdskonsulenternas uppdrag och sammanhang.
Föreläsare är barnrättsstrateg Monica Gustafsson-Wallin och biblioteksutvecklare Eva-Carolin Carlbom.
Föreläsningen varvas med reflektionstid och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

En skrift om barnkonventionen - Barnombudsmannen Länk till annan webbplats.

Kl 16.30

Paus

Kl 17.00

Vad ska vi med barnkultur till? Tja, vad ska vi med barnen till?
Inspirationsföreläsning med Stefan Hansen, VD Unga Klara

Kl 18.00

Gemensam middag


Torsdagen den 6 okt (preliminärt program)

Kl 9.00

Reflektion över gårdagen

Kl 9.15

PRIO Bou Konsulentnätverket

Marie Fagerlind, hemslöjdskonsulent Uppsala

Sara Degerfält, hemslöjdskonsulent Västra Götaland

Kl 9.30

Barns rätt till kultur - men vilken kultur?

Emma Andersson, hemslöjdskonsulent Halland

Kl 10.30

Paus

Kl 10.45

Hör och gör

Kalle Forss, hemslöjdskonsulent Skåne
Ellen Sjömålen, berättarpedagog, Sagobygden

Kl 11.45

Gemensam lunch

Kl 12.45

Sameslöjdstiftelsen

Johanna Njaita, verksamhetsledare Sámi Duodji

Kl 13.00

Romskt hantverk 2.0

Romska Kulturcentret i Malmö, Erland Kaldaras

Kl 13.15

Lek i staden - Samslöjdande urbana interventioner

Fil dr Helena Hansson, Göteborgs universitet

Kl 14.00

Utredning En utvecklad öppen fritidsverksamhet för ungdomar

Regeringens särskilda utredare Sara Damber

Kl. 14.15

Sammanfattning och avslutning

Kl 14.30

Avslut med kaffe


Konferensen kommer att vara i Stockholm, Västgötagatan 5. Då vi har begränsat utrymme i våra lokaler prioriteras regionala slöjdkonsulenter. I mån av plats är övriga välkomna. Digitalt deltagande är öppet för alla.