Bidrag till främjande av slöjd

Barnhänder täljer.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar bidrag för att stötta utveckling och genomförande av slöjdverksamhet i hela landet.

I arbetet med att nå Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, verksamhetsmål är utlysandet av projektbidrag det verktyg som tydligast bidrar med nya idéer och arbetssätt. Projektbidrag utlyses en gång per år och ger utövare och organisationer möjlighet att själva utveckla och sprida tekniker och uttryck vilket bidrar till en mångfald av slöjd.

Utöver projektbidrag delar NFH även ut organisations- och verksamhetsbidrag som ett led i främjandet av slöjdområdet.

Enligt regleringsbrev för 2020 har NFH ett statligt anslag på cirka 11,7 miljoner kr som fördelas enligt nedanstående:

  • Anslagspost 1 (ap 1) NFH kansli 2,6 mkr
  • Anslagspost 2 (ap 2) Främjande av hemslöjd 9,1 mkr*

*NFH fördelar främjandebidraget ap 2 till hemslöjdsverksamhet inom tre huvudområden:

  • Verksamhetsbidrag: Konsulentverksamhet och fortbildning 3,5 mkr
  • Projektbidrag: Stöd till utvecklingsprojekt inom hemslöjd 1,5 mkr
  • Organisationsbidrag: Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 4 mkr