Organisationsbidrag

Flicka skål äpplen. Foto Ulf Huett

Denna typ av bidrag markerar stöd till en långsiktig verksamhet som genom ideella insatser bidrar till genomförandet av de nationella kulturpolitiska målen.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, är en idéburen organisation med ideella regionala föreningar som medlemmar. De regionala föreningarna har i sin tur lokalföreningar och enskilda personer som medlemmar.

Det övergripande målet för SHRs verksamhet är att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd. SHR har som målsättning en jämställd och inkluderande hemslöjdsorganisation, där alla människor som är intresserade av handgjort skapande känner sig välkomna på sina egna villkor.

Några föreningar är huvudmän för hemslöjdskonsulenter.

Läs mer om Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Hemslöjden) här.

Organisationsbidrag

Under år 2020 erhåller SHR 4 mkr i organisationsbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH.

Grund för organisationsbidrag till SHR är organisationens arbete med kulturarvet hemslöjd. SHR har drygt 14 000 enskilda medlemmar och 89 medlemsföreningar/ förbund. En förutsättning för bidraget är organisationens demokratiska uppbyggnad samt organisationens främjande av de nationella kulturpolitiska målen.

Bidraget kräver en årlig uppföljning och återrapportering. Uppföljningen består av två delar, avstämningsmöten två gånger per år mellan SHRs ordförande och verksamhetschef samt NFHs ordförande och kanslichef, därutöver årsredovisning med verksamhetsberättelse. I årsredovisning skall ekonomiska nyckeltal och redovisning av antal betalande enskilda medlemmar och dito antal medlemsföreningar/ förbund ingå.

NFH har därutöver finansierat licensen för Hemslöjdens samlingar med ca 130 tkr.