Projektbidrag

Påsömsbroderi Dala-Floda. Foto Heléne Wallin

Denna typ av bidrag lämnas för en- eller fleråriga projekt med syfte att nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

Projektbidragen är ett viktigt verktyg för NFH i arbetet med att nå fler och utveckla nya arbetsformer, utforska idéer och vidga målgruppen. Bidragen är även en viktig resurs i arbetet med att stärka förnyelse och utveckling i samverkan med den regionala nivån.

Projektbidrag kan sökas av såväl institutioner, organisationer som enskilda näringsidkare.

I genomsnitt beviljas ca 1,3 miljoner kr i projektbidrag per år som fördelas mellan 10-15 projektansökningar per år.

Beslut om fördelning av projektbidrag fattas av nämnden vid ett sammanträde.

Nästa ansökningsperiod

Sista dag för ansökningar till projekt som ska genomföras under 2018 var den 15 oktober 2017. Nästa ansökningsperiod öppnar i mitten av augusti 2018.

Läs mer om att söka projekt från NFH.