Projektbidrag

Påsömsbroderi Dala-Floda. Foto Heléne Wallin

Denna typ av bidrag lämnas för ett- eller fleråriga projekt med syfte att nå fler, utveckla nya arbetsformer och utforska nya idéer.

En gång per år fördelar Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, bidrag till projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

Utlysningen av projektbidrag är ett viktigt verktyg för NFH i arbetet för att nå fler, att utveckla nya arbetsformer, utforska idéer och vidga målgruppen. Bidragen är även en viktig resurs i arbetet med att stärka förnyelse och utveckling i samverkan med den regionala nivån.

Projektbidrag kan sökas av enskilda näringsidkare, organisationer och institutioner.

Beslut om fördelning av projektbidrag fattas av nämnden.

Nästa ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod öppnar 15 augusti och sista ansökningsdag är 15 oktober 2021.

Läs mer om att söka projekt från NFH.