Beviljade projektbidrag

I december 2018 beslutades om vilka projektansökningar som beviljats inför budgetåret 2019.

Sammanlagt hade 72 ansökningar skickats in till oss den sista ansökningsdagen 15 oktober 2018. Så många projektansökningar har vi aldrig haft tidigare.

Ansökningarna fördelade sig på 31 projekt och 41 förstudier, till ett sammanlagt belopp om cirka 5,6 milj kr.

I Nämnden för hemslöjdsfrågors budget inför 2019 fanns 1,4 miljoner kr att fördela till projektbidrag. Följande ansökningar beviljades vid nämndens sammanträde den 14 december 2018.

Beviljade projektansökningar budgetåret 2019

Utvecklingsprojekt/förstudier

En lokal material- och produktionskedja - 50 000 kr
Projektägare: Lina Sofia Lundin Enskild Firma

En förstudie för att undersöka möjligheterna att starta ett längre samarbete med handvävningsateljén Alice Lund Textilier, Borlänge. Målet är att tillsammans med Alice Lund skapa en lokal material- och produktionskedja som också inkluderar stadens invånare. I ett sådant kretslopp kan delaktighet och samarbete kring odling av färgväxter, färgning och vävning utvecklas, men även ett vidgat samarbete med kommun och andra organisationer. Förstudien vill undersöka förutsättningarna och formulera kostnader och arbetstid för en större ansökan. Diarienr NFH 2018-62

Skåra björk och täkta näver - 50 000 kr
Projektägare: Skogsmuseet i Lycksele

Museet vill undersöka hur nya spår av gamla slöjdtraditioner kan sättas anslutning till utställningen Träden talar till oss som invigs i 2020. Inför utställningen ska träd ”skördas” på traditionellt vis som samer och småbrukare gjort sedan 1600-talet för att skaffa ämnen till yxskaft, näver till taktäckning och husgeråd, rötter till ostkorgar, spån till svepaskar m.m. De nya spåren i träden kommer bli en del av museets utställning. Diarienr NFH 2018-104


Projekt

Romskt hantverk idag, igår, imorgon - 300 000 kr
Projektägare: Romska Kulturcentret Malmö

Projektet går in i sitt tredje år och fortsätter arbeta för att skapa förutsättningar för nya unga romska hantverkare. Målet är att forma en utbildning i romskt hantverk och visuell kultur för unga romer som är intresserade av hantverk och design. Utbildningen utgår från romska kunskaper och avser att förstärka en romsk hantverkskultur. Diarienr NFH 2018-58

Kurslokal Årosjokk - 100 000 kr
Projektägare: Nils Johan Labba Duodji

Projektet ska bygga en verkstad med plats för sex personer. För att kunna ta emot lärlingar och hålla kurser i samisk slöjd, duodji. Ett befintligt hus ska byggas ut och inredas till verkstad, helt utan boendedel. Nils Johan Labba har tilldelades Hantverksrådets mästarbrev i duodji 2017. Diarienr NFH 2018-44

Rosa Taikon, romsk konstnär och inspiratör - 100 000 kr
Projektägare: Hälsinglands museum

Syftet med projektet är att bygga en tillsvidareutställning på Hälsinglands museum där Rosa Taikons konstnärsskap och politiska kamp står i centrum. Romer är idag en av våra nationella minoriteter och utställningen vill förmedla kunskap om romskt kulturarv såväl som det svenska samhällets kulturarv och -historia. Diarienr NFH 2018-77

Hantverksfilmfestival i Leksand - 100 000 kr
Projektägare: Leksands folkhögskola

Leksands folkhögskola vill skapa den första hantverksfilmfestivalen som sedan ska återkomma varje år. Detta för att få nya grupper att närma sig hantverk, slöjd och design. Festivalens besökare inspireras genom film, träffar utövare under utbildning, yrkesverksamma samt får prova på själva. I samarbete med Sätergläntan, YH-utbildningen Hantverkslärling och Bio Visir i Leksand bjuds in till en dag med hantverket i centrum. För att skapa större tillgänglighet kommer gratisbuss att erbjudas från Stockholm till Leksand. Diarienr NFH 2018-79

Hemslöjd Humaniora - 100 000 kr
Projektägare: Region Jönköpings län

Ett påverkansprojekt som går in i sitt tredje år. Målet är att sprida ökad kunskap, bildning och nya synsätt som ger en bredare och mer fördjupad uppfattning om hemslöjd och det handgjorda skapandets betydelse och värde för individ och samhälle. Diarienr NFH 2018-113

Mönstra näver - 98 500 kr
Projektägare: Kerstin Sylwan Enskild Firma

Ett projekt som vill experimentera med mönsterteknik som traditionellt inte använts på näver. Marmorering har traditionellt använts för papper och bokomslag. I samarbete med Kvarnbyns handpappersbruk och näverslöjdare Arja Bäckström anpassas tekniken till näver. Resultatet blir användbart för alla som är intresserade av näverslöjd. Diarienr NFH 2018-59

Frodvuxet slöjdgalleri - 90 000 kr
Projektägare: Ahardslojdlife Niklas Karlsson

Projektet vill visa 100 täljda skedar och 100 svegsvarvade skålar i en utställning/galleri/butik där slöjdarna själva närvarar. Föremålen är gjorda som en serie men visar på den variation som uppstår när föremål tillverkas för hand. Målet är tre till fyra tillfällen i olika städer, två veckor på var plats. Då slöjdarna själva finns i lokalen kan besökare bjudas in i processen och öppna upp för samtal. Vad händer i mötet mellan kund och produkt när tillverkaren är på plats?
Diarienr NFH 2018-96

Weave of the Month Club - 78 500 kr
Projektägare: Arianna E Funk Textiles

Weave of the Month Club är ett årslångt abonnemang på vävnotor som skickas ut till medlemmarna via e-post varje månad. Rotad i en svensk hantverkstradition men med modern estetik sprider vävbeskrivningarna kunskap om, och uppmanar till deltagande i, svensk vävning över hela världen. Beskrivningarna utges på både svenska och engelska och kommer begränsas till fyra skaft och trampor samt en utveckling av klubbens digitala plattform.
Diarienr NFH 2018-107

Dräktnyckel - 75 000 kr
Projektägare: Depui Sverige

Projektet vill utveckla ett digitalt verktyg som blir en identifieringsnyckel till landets folk- och bygdedräkter. En lätthanterlig översikt över ett områdes dräkter med kartor, bilder och texter gör det möjligt för besökare att identifiera dräkter. Tanken är inte att skapa ett facit över hur ett områdes dräkter ”ska” se ut utan mer likna ett smörgåsbord med de varianter som finns. Dräktnyckeln ska vara en levande sida som förändras och byggs ut vartefter organisationer som arbetar med dräkt, men även andra dräktintresserade, bidrar med information och bildmaterial. Starten avser dräkter i Jönköpings län som sedan kan bli en mall för andra delar av Sverige. Diarienr NFH 2018-80

Hemslöjdens historia - 75 000 kr
Projektägare: Mia Lindgren Enskild Firma

En folkbildande podcast som handlar om hemslöjdens urmödrar. De som gör det enkelt att utöva hemslöjd och slöjd idag. De som samlat, inventerar, forskat, skrivit böcker och organiserat. I tio avsnitt kommer tio hemslöjdskvinnor att presenteras och diskuteras: vilka var de; vad drev dem; vad ville de uppnå och vilka spår kan vi se i dagens hemslöjd?
Diarienr NFH 2018-90

Med manlig blick… - 75 000 kr
Projektägare: Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum

Syftet med projektet är att i tre kortdokumentärer lyfta tre olika slöjdare som går utanför normen för vem som traditionellt håller på med slöjd. Genom dokumentärfilmsformatet och via Slöjd Stockholms olika plattformar på internet ska en ny publik nås med fokus på unga personer i allmänhet, och unga män i synnerhet, för att locka fler att utöva slöjd och hantverk. Diarienr NFH 2018-117

Koncept Slöjd håller - 50 000 kr
Projektägare: Region Värmland

Hemslöjdskonsulenterna i Värmland och Norrbotten vill tillsammans i projektet sammanställa ett informationsmaterial och praktiska tips om hur konceptet Slöjd håller kan användas i hemslöjdskonsulenternas dagliga arbete med hållbarhetsfrågor. Projektet vill lyfta slöjdens koppling till cirkulär ekonomi, Agenda 2030 och MSBs broschyr ”Om krisen eller kriget kommer”. Genom ett gemensamt koncept ökar möjligheten för landets hemslöjdskonsulenter att synas som en resurs och samarbetspart i sammanhang som handlar om cirkulär ekonomi och hållbarhetsfrågor. Diarienr NFH 2018-71

Momenehs vävstol - 50 000 kr
Projektägare: Gotlands museum

Målet är att inleda ett ömsesidigt utbyte mellan vävare med olika bakgrund och hitta en bra form för utbyte. Momeneh vävde mattor i många år innan hon flydde från Afghanistan. Efter en tid på Gotland är hon nu bekant med svensk vävning och vill nu visa sin teknik och tradition. Projektet ämnar bygga en vävstol av afghansk modell, dokumentera arbetet i en rapport och utställning samt inleda ett utbyte mellan Momeneh och gotländska vävare/formgivare.
Diarienr NFH 2018-72

Textil- och trädgårdshistoriskt seminarium - 45 000 kr
Projektägare: Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik

Ett tvärvetenskapligt seminarium där aktuell forskning om textilväxter och trädgårdsodling möts. Målet är att öppna för dialog mellan olika forskningsfält som berör pre-industriell odling av textilväxter och vävproduktion med särskilt fokus på nordiskt odlade fibrer av hampa, lin, nässla och humle. Seminariet berör såväl praktisk textilvetenskap, naturvetenskap, arkeobotanik och etnobotanik som etnologi, konstvetenskap, textilhistoria och arkeologi. Diarienr NFH 2018-78

Produkter i ticka - 20 000 kr
Projektägare: Jennie Adén Enskild Firma

Ett materialexperiment och vidareutveckling av samma material och process som använts i examensarbete vid Beckmans Designhögskola 2018; askar i ticka, en svamp som växer på träd. Projektet avser hela processen; förädling av råmaterial, formgivning och tillverkning av produkter. Diarienr NFH 2018-85