Beviljade projektbidrag

Just nu pågår bedömning och läsning av inkomna projektbidragsansökningar inför budgetåret 2021.

Under höstens ansökningsperiod 2020 skickades sammanlagt 81 ansökningar om projektbidrag in till Nämnden för hemslöjdsfrågor. Läsning och bedömning av ansökningarna pågår för fullt. Beslut fattas av nämnden vid ett sammanträde i december och besked till samtliga sökande skickas ut i januari 2021.

Redovisningar av tidigare beviljade projektbidrag finns under rubriken Redovisa projekt.