Beviljade projektbidrag

Den 15 oktober 2018 var sista dag för ansökan till projekt som ska genomföras under 2019.

Sammanlagt skickades 72 ansökningar in och så många projektansökningar har vi aldrig haft tidigare. Ansökningarna fördelade sig på 31 projekt och 41 förstudier, till ett sammanlagt belopp om cirka 5,6 milj kr.

Ansökningarna bereds av kansliet tillsammans med nämndens ledamöter. Beslut fattas av nämnden vid ett sammanträde i december.

Besked till samtliga sökande och presentationer av beviljade projekt kommer i januari 2019.