EXTRA PROJEKTUTLYSNING 2020

Webbformulär för ansökan om extra projektbidrag

Formuläret går inte att spara, det måste fyllas i och skickas vid ett och samma tillfälle.

Använd gärna hjälpblankett som endast är ett arbetsmaterial för att kunna förbereda ansökan i webbformuläret. Blanketten är ett pdf-formulär och kan sparas och bearbetas.

Ansökningsperioden pågår mellan 15 - 31 maj 2020.

Länk till hjälpblankett i pdf - endast arbetsmaterialPDF

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2020

Belopp
Fast belopp 30 000 kr
Uppgifter om sökandenBeskriv kort projekt och tidplan

Beskriv hur projektet kommer att dokumenteras och spridas/delas

Projektbidraget är ett fast belopp på 30 000 kr. Redogör för projektets kostnader.

Här kan du skriva CV, referenser, länkar till webbsidor, konton i sociala medier eller andra källor
Information
När ansökan skickas in kommer den som en pdf via e-post till den som angetts som projektledare i ansökan.

Om NFHs behandling av personuppgifter - läs mer här