Redovisa projekt från NFH

Projekt som beviljats stöd och genomförts under 2017 ska redovisas till NFH senast 1 november 2017.

Redovisningen ska bestå av 4 delar:

  1. ifyllt redovisningsformulär
  2. rapport som i text beskriver projektet (max 3 sidor)
  3. ekonomisk redovisning
  4. dokumentationsmaterial

Redovisningsformulär

Blanketten/formuläret är i PDF-format och för att skriva i det behövs programmet Acrobat Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (programmet är gratis).

Ofullständigt ifylld blankett returneras.

Blankett för redovisning av projekt genomförda 2017PDF