PROJEKTANSÖKAN INFÖR 2020

Webbformulär för ansökan om projektbidrag inför 2020

Formuläret går inte att spara, det måste fyllas i och skickas vid ett och samma tillfälle.

Använd gärna hjälpblankett som endast är ett arbetsmaterial för att kunna förbereda ansökan i webbformuläret. Blanketten är ett pdf-formulär och kan sparas och bearbetas.

Ansökningsperioden pågår mellan 15 aug - 15 okt 2019. Ansökan är nu stängd.

Länk till hjälpblankett i pdf - endast arbetsmaterialPDF

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 oktober klockan 23.59.

Om NFHs behandling av personuppgifter - läs mer här