Verksamhetsbidrag

Dalahästar. Foto Ingela Lindqvist

Verksamhetsbidrag betalas ut till organisation som har ett specifikt uppdrag att vara huvudman för konsulentverksamhet.

 

Nationella utvecklare inom sameslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar statliga bidrag till Sameslöjdstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är huvudman för tre nationella utvecklare inom sameslöjd.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Stiftelsens viktigaste uppgifter är att marknadsföra och sprida information om duodji samt stödja duojárat. I begreppet duodji innefattas sameslöjd, samiskt konsthantverk, samiskt hantverk, formgivning och design. I begreppet duojárat innefattas samiska slöjdare, samiska konsthantverkare, samiska formgivare och samiska designers. I Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis nätverk ingår ca 690 duojárat varav ca 200 är näringsverksamma.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis finansiering utgörs av NFHs nationella utvecklartjänster samt Sametingets kulturråds verksamhetsstöd, därutöver tillkommer externa projektmedel.

De tre nationella utvecklarna har inriktning hantverk/ kulturarv, näring/företagande och marknadsföring/kommunikation.

Utvecklarna har sin arbetsplats hos Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji i Jokkmokk.

Slöjd Stockolm

Genom skrivning i Statens kulturråds regleringsbrev ansvarar NFH för att lämna bidrag till huvudmannen för länshemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 %.

Bidraget slussas från Statens kulturråd till NFH då pengarna ingår i Kulturrådets ramanslag Bidrag till regional kulturverksamhet.

På grund av att Stockholms läns landsting inte ingår i samverkansmodellen fördelar NFH bidraget. Bidraget ingår inte i NFHs ekonomiska redovisning.

Huvudman för länshemslöjdskonsulentverksamheten Slöjd Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är stiftelsen Stockholms läns museum. Fyra heltids konsulenttjänster, samt en deltids kursadministratör är knutna till verksamheten.