Nyhetsarkiv


 • Kreativa platser - beviljade projekt

  Kreativa platser är Kulturrådets bidrag som sätter kulturverksamheter i bostadsområden och de boende i centrum. Av de 204 ansökningar som inkom under 2016 har Kulturrådet beviljat 27 projekt på kreati...

 • Kulturtendenser i Norden - ny rapport

  Vilka tendenser och vilken utvecklingspotential kan man se på Nordens konst- och kulturscener? Dessa frågor försöker Nordiska kulturfonden besvara i en ny tendensrapport.

 • Slöjd i kulturskolan

  Föreningen Hemslöjden i Östergötland vill se att fler kulturskolor tar in slöjd som ett alternativ till andra kurser. Tre av tretton kulturskolor i Östergötland har slöjd på schemat.

 • Redovisade projektbidrag 2016

  Förra årets projektbidrag är nu rapporterade och redovisade till Nämnden för hemslöjdsfrågor. Här är de projekt som genomfördes under 2016.

 • Beviljade projektansökningar 2017

  Vid nämndens sammanträde den 12 december 2016 beslutades att bevilja 1,4 miljoner kr till projektbidrag fördelade på 11 ansökningar; fem utvecklingsprojekt och sex projekt.