Nyhetsarkiv


  • Praktik på Nämnden för hemslöjdsfrågor

    Under maj månad har Siri Liedholm, student vid programmet Ledarskap i slöjd- och kulturhantverk, Göteborgs universitet, gjort praktik på Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli i Stockholm.