Nyhetsarkiv

 • 2018-02-28

  Publik dag 11 april 2018

  Välkomna till Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens i Malmö den 11 april 2018! Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.
 • 2018-02-21

  Verksamhetsredogörelse 2017

  "Ett utåtriktat år i mångfaldens tecken", sammanfattar kanslichef Friedrike Roedenbeck 2017 års arbete på Nämnden för hemslöjdsfrågor.
 • 2018-02-14

  Vad är kultursamverkansmodellen?

  Att på ett enkelt sätt förklara vad kultursamverkansmodellen är inte lätt. Därför har Kulturrådet tagit fram denna korta animerade film för att visa vad modellen handlar om. 
 • 2018-02-05

  Återvinning, återbruk & åtråvärt

  Vi lyfter frågorna om textil konsumtion - hållbar och ohållbar – som inspiration och utgångspunkt för fortsatt arbete inom regional konsulentverksamhet, föreningsliv och vid utbildningar.