Nyhetsarkiv


  • Verksamhetsredogörelse 2017

    "Ett utåtriktat år i mångfaldens tecken", sammanfattar kanslichef Friedrike Roedenbeck 2017 års arbete på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

  • Vad är kultursamverkansmodellen?

    Att på ett enkelt sätt förklara vad kultursamverkansmodellen är inte lätt. Därför har Kulturrådet tagit fram denna korta animerade film för att visa vad modellen handlar om.