Nyhetsarkiv


 • Sommarjobb med slöjd

  För fjärde året erbjuder Örebro läns museum kultursommarjobb för ungdomar inom slöjdområdet. Årets arbete går ut på att tillverka föremål av trä och textila material som kan ersätta olika saker som va...

 • Utvalt i Skåne 2018

  För andra gången genomförs den jurybedömda vadnringsutställningen Utvalt i Skåne med fokus på det handgjorda. Utställningen öppnar på Form/Design Center i Malmö den 15 juni.

 • Rättvist fördelad kultur - Almedalen 4 juli 2018

  Välkommen att träffa representanter från alla myndigheter som ingår Samverkansrådet - kom på kaffe och smörgås! Därefter ett samtal kring Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder med ...

 • Nodmöte kring traditionell hantverkskunskap

  Den 23 maj samarrangerade NFH, tillsammans med Hantverkslaboratoriet och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, ett möte i noden Traditionell hantverkskunskap i Mariestad. Syftet med ...