Nyhetsarkiv


 • Att synliggöra det osynliga

  Den 13-14 mars hålls en konferens kring det immaterialla kulturarvet på Sörmlands museum.

 • Nationell utvecklare för romskt hantverk

  Vid nämndens sammanträde i december beslutades att bevilja verksamhetsbidrag med 400 tkr för 2019 till Romska Kulturcentret i Malmö med uppdrag att vara huvudman för en nationell utvecklare för romskt...

 • Beviljade projektansökningar för 2019

  Det blev sammanlagt 17 projektansökningar som fick dela på de 1,4 milj kr som Nämnden för hemslöjdsfrågor budgeterat till projektbidrag 2019.

 • Extra satsning på barn och unga

  I somras gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att förstärka kultur för barn och unga. Tio extra miljoner skulle fördelas till projekt över hela landet. 310 ansökningar från samtliga län kom in.

 • Nytt år, nytt regleringsbrev!

  Som förväntat och mot bakgrund av det politiska läget ser Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrev för 2019 i stort sett ut som det för 2018. Inga nya uppdrag eller större ekonomiska uppräkningar.