Nyhetsarkiv


  • Verksamhetsredogörelse 2018

    "Tidens strömningar och för samhället aktuella frågor avspeglas i vår verksamhet", sammanfattar kanslichef 2018 års arbete på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

  • Premiär för Handgjort

    Det handgjorda skapandet sätts i fokus genom den nya podcasten Handgjort, producerad av Nämnden för hemslöjdsfrågor.