Nyhetsarkiv


 • Förslag stöd till slöjdnäringen

  Nämnden för hemslöjdsfrågor har genomfört två enkätundersökningar för att fånga upp hur den pågående coronapandemin påverkar slöjdsfären.

 • Spångossens universum - om slöjden mitt i krisen

   Mitt under en livskris hittade Per Norén slöjden, eller var det slöjden som hittade till honom? På Instagram gör han succé under namnet Spångossen där han visar upp välutsmyckade krympburkar, som ock...

 • Kristider för frilansande slöjdare

  Hur påverkar den rådande coronakrisen frilansande slöjdföretagare, slöjdare, kursledare med flera? Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar för att kartlägga situationen inom slöjdområdet.

 • Att sälja slöjd med Niklas Karlsson

   Vad händer när man bjuder in publiken att uppleva slöjdprocessen? Slöjdaren Niklas Karlsson har provat, i projektet Frodvuxet slöjdgalleri. Han kom fram till att slöjden behöver fler exponeringsytor ...