Nyhetsarkiv


  • Stöd saknas till slöjdsektorn

    Nämnden för hemslöjdsfrågor vill fästa regeringens uppmärksamhet på att enskilda företagare inom kulturarvsfältet, slöjdare och kulturhantverkare, fortfarande står utan riktat stöd och dessutom har my...

  • Ullrådgivare - ny utbildning

    Till hösten startar en första elev på den nya lärlingsutbildningen för att bli ullrådgivare. En efterlängtad utbildning som leder till specialkompetens inom ullområdet som Nämnden för hemslöjdsfrågor ...

  • Stor respons på extra projektutlysning

    Det blev en hård prioritering när nämnden vid sitt sammanträde den 12 juni beslutade vilka ansökningar som beviljas stöd i den extra projektutlysningen 2020.