Nyhetsarkiv


  • Ullrådgivare - yrke som sitter i fingrarna

    Från och med höstterminen 2020 finns möjlighet att gå den nya lärlingsutbildningen Ullrådgivare. Som lärling går man tillsammans med sin mäster/handledare för att lära sig ett yrke med kunskaper som i...

  • Slöjdgemenskap på distans

    Trots distansering och isolering har hemslöjdens snabba omställning till digital verksamhet under våren nått många och skapat gemenskap i den rådande pandemin.