Nyhetsarkiv


  • Dokumentation av gardiner i ödehus

    Ett övergivet hus där gardinerna hänger kvar ser nästan mer övergivet ut. Trasiga gardiner påminner om förfallet, om att huset en gång varit älskat men inte längre är det. Sara Kånåhols ville genom pr...

  • Nämnden för hemslöjdsfrågor har svarat på remiss

    Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har nyligen svarat på två olika remisser, senast Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare N2020/02353. Remissen avser det förslag till omsättningsbaserat stöd rikt...

  • Projektansökningar inför 2021

    Sista ansökningsdagen i oktober hade sammanlagt 81 ansökningar skickats in. Nu börjar läsning och bedömning av projektansökningar inför 2021.