Nyhetsarkiv


  • Året som gått och året som kommer

    Under det gångna året har även Nämnden för hemslöjdsfrågor ställts inför en snabb omställning av verksamheten till digitala lösningar. Starkt fokus har även lagts på de svårigheter som pandemin innebu...

  • Ull 2020 - initativ och projekt i Sverige

    Under året har mycket hänt inom den svenska ullnäringen. Nämndens nationella utvecklare Annkristin Hult sammanfattar här vad året inneburit vad gäller konferenser, seminarier, projekt, utbildningar oc...

  • Om slöjdestetik och slöjdens olika publiceringsformer

    Den 3 december genomfördes Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga kunskapsseminarium riktat till regionala kulturchefer, tjänstepersoner och aktörer inom hemslöjdsområdet. I år samlades ett femtiotal del...