Nyhetsarkiv


  • Av den bästa ullen

    Den 25 mars arrangerade Nämnden för hemslöjdsfrågor webinariet Av den bästa ullen med fokus på den svenska lantras- och allmogeullen.

  • Vårutlysning 2021 öppen

    Sök 30 000 kr till ett kortare projekt under 2021. Nämnden för hemslöjdsfrågors vårutlysning är öppen till den 15 april och riktar sig till dig som är professionell utövare av slöjd och hantverk eller...

  • Slöjd Håller 2021

    En digital temavecka 19-28 mars om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Temaveckan arrangeras i samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Värmland, Dalarna, Örebr...