Nyhetsarkiv


  • Beviljade projekt Slöjdkurator 2021

    I vårändringsbudgeten tilldelades Nämnden för hemslöjdsfrågor extra medel vilket möjliggjort ännu en utlysning om projektbidrag. Fem projekt har beviljats stöd i utlysningen Slöjdkurator 2021.