Nyhetsarkiv


  • Krisstöd till kulturen

    Kulturrådet har nu en krisstödsutlysning öppen som särskilt riktar sig till kulturområden som i låg grad sökt stöd ur tidigare utlysningar. Nämnden för hemslöjdsfrågor ser att slöjd, konsthantverk och...

  • Nya pengar gav en mångfald av projekt och aktörer

    Under 2021 har Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljat över 70 projekt inom slöjd- och hantverksområdet, vilket är en kraftig förstärkning av myndighetens bidragsgivning samt inneburit en mångfald av nya...