Nyhetsarkiv


 • Skogens outnyttjade slöjdguld

  Skogen är het! Men skogsbolag och slöjdare har olika syn på hur vi ska utnyttja skogen. Hemslöjdskonsulenten Joakim Lilja kände att man inte tog vara på skogens resurser ur ett slöjdperspektiv, därför...

 • Samtida slöjd och hantverk

  Den 28 mars genomförde Nämnden för hemslöjdsfrågor ett seminarium med utgångspunkt i den samtida slöjden , hantverkets geografi och struktur.

 • Gemensam organisation för svensk ull

  Den 28 februari presenterades rapporten En gemensam arena för svensk ull . Rapporten sammanfattar nuläget inom svensk ullnäring och belyser behovet av en organisation som samlar ullnäringens alla delar...

 • Mår vi bra när vi slöjdar?

  Hur mår du när du slöjdar? De flesta svarar nog "bra" på den frågan. Men finns det vetenskapliga belägg för att påståendet stämmer? Ola Ling i Umeå ordnar slöjdkurser med deltagare inom autismspektrat...

 • Handgjort - Slöjdens rum och platser

  Nu är podden Handgjort tillbaka! Under våren kommer vi att släppa sex avsnitt totalt och det kommer bland annat handla om skogen, slöjdforskning, slöjden i skolan, hälsa och slöjd och hur man fångar e...