Nyhetsarkiv


  • Förordnande i Nämnden för hemslöjdsfrågor

    Regeringen har beslutat vilka personer som ska vara ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor de kommande tre åren.

  • Ett samlat Ullsverige

    Nämnden för hemslöjdsfrågor har under åren 2018-2022 arbetat med att kartlägga, stötta och utveckla svensk ullnäring. Målsättningen att skapa förutsättningar för områdets olika aktörer att gemensamt b...