Nyhetsarkiv


 • Studie om hemslöjd och hälsa

  Vill du delta i en forskningsstudie som undersöker om hemslöjd och handarbete kan påverka hälsa och välbefinnande?

 • En vecka om pengar

  Välkommen på lunchföreläsningar 17-21 april! En vecka om pengar riktar sig till slöjdföretagare och andra intresserade och är en del i Nämnden för hemslöjdsfrågors satsning på ökat fokus på att vara y...

 • Strategisk slöjd — Agenda 2030 slöjd och handgjort skapande

  Vad kan slöjd- och hantverkssektorn bidra med för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle och hur kan det kommuniceras? Vilka andra kultur- och samhällssektorer kan slöjd- och hantverkss...

 • Samlad presentation av genomförda projekt

  Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade sammanlagt 64 projekt i de två utlysningar som genomfördes under 2022. Nu finns en digital presentation med alla projekt samlade.