Beviljade projektansökningar 2017

Vid nämndens sammanträde den 12 december 2016 beslutades att bevilja 1,4 miljoner kr till projektbidrag fördelade på 11 ansökningar; fem utvecklingsprojekt och sex projekt.

De fem utvecklingsprojekten är:

 • För slöjden i fritiden
 • Ingen matt visit
 • Slöjdverksamhet i Järvaområdet
 • Slöjdinnovation i samverkan för en hållbar utveckling
 • Teamslöjd

De sex projekten är:

 • Hemslöjd Humaniora
 • Romskt hantverk igår, idag, imorgon
 • Ta i hand, år 2
 • Fred, frihet och hållbar utveckling
 • Next level craft on tour
 • Gatan är vårt galleri

Läs mer om projekten här.

Det var hård konkurrens om projektbidragen i år. Det skickades in 63 ansökningar till ett sammanlagt belopp om 7, 4 miljoner kr. Så många ansökningar har vi aldrig fått tidigare. Sista ansökningsdag var 15 oktober 2016.

Nästa ansökningsperiod blir efter sommaren med sista ansökningsdag i mitten av oktober.