Foto: Skaparkollektivet Forma 2016

Redovisade projektbidrag 2016

Förra årets projektbidrag är nu rapporterade och redovisade till Nämnden för hemslöjdsfrågor. Här är de projekt som genomfördes under 2016.

Dessa projekt har genomförts med bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor under 2016.

Förstudier

 • Precious Trash, Johanna Törnqvist
 • Svart Naturligtvis/Black Naturally, Lina Lundin
 • Arvbetagelse, Fiber Art Sweden
 • Feministisk resarch i duodji, Sofia Ricklund Lidgren

Projekt

 • Ta i hand, SV Västra Götaland
 • Forma- formgivning som integration, Centralasiengrupperna
 • Framtiden för Hemslöjdens samlingar i Skåne år 3, Skånes hemslöjdsförbund
 • Next Level Craft on tour, Aia Jüdes
 • Slöjdcraft år 2, Form/Design Center
 • Expansions of Homecraft, Konsthall C
 • Allt om björken (Betula Totum), Slöjd i Väst/Västarvet

XLäs mer om de redovisade projekten här!

Bidrag till slöjdaktiviteter för välkomnande av flyktingar och asylsökande 2016
Förutom det ordinarie projektbidraget gjorde NFH en extra utlysning om 150 000 kr riktad till ideella föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter för flyktingar och asylsökande.

NFH önskade både uppmärksamma behovet av aktiviteter som syftar till möten mellan människor samt stötta de ideella krafter som genom sina initiativ och aktiviteter skapar nya möjligheter.

Genom bidragen har både nya verksamheter startats upp och redan påbörjande initiativ utvecklats och förstärkts. Exempel på aktiviteter som genomförts är

 • praktiska slöjdmoment; handarbete, laga/lappa
 • gemensamhetsskapande övningar
 • praktisk språkträning
 • information om omvärlden, studiebesök och utflykter

NFH kan se genom redovisningarna att fler aktiviteter kunnat skapas och även lett till högre kvalitet i mötet mellan civilsamhället och nyanlända.

Läs mer här!