Kulturtendenser i Norden - ny rapport

Vilka tendenser och vilken utvecklingspotential kan man se på Nordens konst- och kulturscener? Dessa frågor försöker Nordiska kulturfonden besvara i en ny tendensrapport.

Rapporten bygger på en genomgång av projekt som beviljats stöd från Nordiska kulturfonden under 2015 och 2016.

Genomgången har gjorts av fondens sakkunniga utifrån deras specifika kunskaper om utvecklingen och tendenserna i konst- och kulturvärlden både i Norden och internationellt.