Kreativa platser - beviljade projekt

Kreativa platser är Kulturrådets bidrag som sätter kulturverksamheter i bostadsområden och de boende i centrum. Av de 204 ansökningar som inkom under 2016 har Kulturrådet beviljat 27 projekt på kreativa platser runtom i landet.

Projekten drivs av en blandning av aktörer inom de olika partnerskapen, där ideellt föreningsliv, kulturinstitutioner, kommunala verksamheter, rörelser och nätverk möts.

Varje projekt har skapat en idé som är unik efter de förutsättningar, behov och engagemang som finns i bostadsområdet.

Totalt kommer ett trettiotal projekt att beviljas stöd för att driva kulturverksamheter i sitt bostadsområde utifrån de boendes behov och genom samverkan med lokala aktörer.

De boende ska vara med som projektdeltagare, kulturutövare och publik. När lokalsamhället involveras från början och utifrån egna förutsättningar och intressen utvecklas både platsen och det gemensamma kulturlivet.

Projekten inom Kreativa platser kommer att undersöka olika metoder för engagemang i kulturlivet och samtidigt dela med sig av sina framgångar och lärdomar genom det nätverk som uppstår mellan projekten.

Kreativa platser är Kulturrådets bidrag som sätter kulturverksamheter i bostadsområden och de boende i centrum.

Syftet med detta bidrag är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Totalt kommer 100 miljoner kronor att delas ut under 2016–2018.