Verksamhetsredogörelse 2016

Förra veckan lämnade Nämnden för hemslöjdsfrågor har sin verksamhetsredogörelse för 2016 till Kulturdepartementet.

"Det är roligt med den bredd vi ser både i bidragsgivning och de seminarier som vi varit med och arrangerat under det gångna året. Bland projektbidragen finns allt från normkritiska studier kring kulturarv till handfasta integrationsprojekt. De seminarier vi medverkat till har spänt över ämnen som ullbranschen i Sverige till internationalisering som del i företagsutveckling för småföretagare", säger kanslichef Friedrike Roedenbeck.

Alla myndigheter lämnar sin årsredovisning till regeringen i februari varje år. En årsredovisning innehåller en redogörelse för hur myndigheten lyckats nå de mål som regeringen angav för verksamheten i regleringsbrevet.

Enligt regleringsbrevet undantas Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, från bestämmelserna i förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Därför ska NFH enbart lämna en verksamhetsredogörelse.

NFH Verksamhetsredogörelse 2016 Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.