Foto Marie Fagerlind

Slöjd i kulturskolornas breddade utbud

Nämnden för hemslöjdsfrågor har i veckan deltagit på Kulturskolans Rikskonferens i Östersund. Konferensen arrangerades av Kulturskolerådet och samlade över 300 deltagare.

  Slöjd i kulturskolornas breddade utbud - Nämnden för hemslöjdsfrågor

Årets rikskonferens behandlade kulturskolans viktiga uppdrag med att få breddat deltagande avseende intressegrupper som kulturyttringar.

I fokus för debatterna stod det aktuella regeringsbetänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det var tredje året som Nämnden för hemslöjdsfrågor deltog i Kulturskolans rikskonferens, i år tillsammans med Hemslöjden Region Jämtland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konferensen är årets viktigaste möte för alla som arbetar inom musik- och kulturskolor och andra former för ungas kulturutövande. Nämnden för hemslöjdsfrågor gläds åt det stora och ökande intresset för slöjden som en del av kulturskolornas verksamheter.