Ladda soffan, Luleå 2016

Skapande skola - medel beviljade för 2017/18

Bidraget Skapande skola till landets kommuner och friskolor är inne på sitt nionde år.

 Skapande skola - medel beviljade för 2017/18 - Nämnden för hemslöjdsfrågor

Kulturrådet fördelar 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. Pengarna fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.

Kommuner och huvudmän får Skapande skolamedel för att sprida mer kultur till barn och unga i grund-, sär- och specialskolan.