Bidrag till regional kulturverksamhet

Fem slöjdrelaterade projekt har fått bidrag i Kulturrådets fördelning till regional kulturverksamhet, första fördelningen 2017.

De regionala projekt som Kulturrådets beviljat utvecklingsbidrag till inom och utanför ramen för kultursamverkansmodellen, första fördelningen för året, har nu anslagits.

Bland de beviljade projektansökningarna innanför kultursamverkansmodellen:

  • Rörande rörelse, 500 000 kr - Region Jönköpings län
  • Romskt hantverk igår, idag, imorgon, 300 000 - Romska Kulturcentret i Malmö
  • Det kreativa rummet, 500 000 kr - Region Blekinge
  • Att synliggöra det osynliga - att trygga immateriellt kunnande inom slöjd och hantverk,
    500 000 kr - Sörmlands museum

Bland de beviljade projektansökningarna utanför kultursamverkansmodellen:

  • Den futuristiska orten, 540 000 kr - Stockholms läns museum