Praktik på Nämnden för hemslöjdsfrågor

Under maj månad har Siri Liedholm, student vid programmet Ledarskap i slöjd- och kulturhantverk, Göteborgs universitet, gjort praktik på Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli i Stockholm.

"Jag läser första året på utbildningen Ledarskap i slöjd- och kulturhantverk vid Göteborgs universitet. Jag blev tipsad av en vän om utbildningen och det var kursernas bredd och möjligheter att forma utbildningen till vad just jag vill som fick mig att söka.

Vi blandar teoretiska kurser som projektledning och marknadsföring med praktiska kurser i mjuk och hård slöjd. Utbildningen kretsar kring att sprida slöjden och skapa möjligheter för slöjdande, antingen som spindeln i hemslöjdsnätet eller ordna workshops och slöjdläger. Man kan arbeta lokalt eller nationellt, som jag gör nu på min praktik på Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, i Stockholm.

Jag sökte mig till NFH för att jag var nyfiken på hur en statlig myndighet arbetar. Under min tid här har jag har varit med på nämndmöte, varit på spridningskonferens om ett EU projekt om hur konst och kultur kan bidra till social sammanhållning, jag deltog i ett nodmöte på Riksantikvarieämbetet angående Unesco konventionen om immateriellt kulturarv och vid Hemslöjdens stämmodagar.

Förutom att jag har följt kansliet som en skugga i deras dagliga verksamhet har jag också fått i uppgift att planera ett seminarium som NFH anordnar tillsammans med Hemslöjden för fjärde året i rad som handlar om Hemslöjdens samlingar. Årets tema är hur samlingarna används idag och det kommer vara fyra programpunkter där personer, föreningar och projekt berättar om hur de använder samlingar på olika sätt idag. Seminariet kommer hållas den 25 augusti och mer information kommer inom kort!