Fjärde seminariet om Hemslöjdens samlingar

FÖR FJÄRDE GÅNGEN anordnas ett seminarium om Hemslöjdens sam­lingar. Vi fokuserar på frågor kring hur samlingarna kan användas idag utifrån ett samtidsperspektiv och återkopplar till hur samlandet startade och tankarna kring hur samlingen skulle användas.

Tid: 25/8 2017 kl 13.00–16.30
Plats: Västgötagatan 5, Stockholm (Nämnden för hemslöjdsfrågor/Tillväxtverket)

PROGRAM
Samlingars tillkomst och användning
Anneli Palmsköld är lektor vid Göteborgs universitet och forskar på hemslöjd, hantverk, kulturarv och textil utifrån både ett historiskt och samtida perspektiv. Hon är även ledamot i Nämnden för hemslöjdsfrågor och en inbiten stickare. Anneli kommer att berätta om hur muséer och hemslöjdsrörelsen förhåller sig till samlingar, hur de uppkom och används idag.

Väva Spis
Åsa Stentoft är textil hemslöjdskonsulent i Skåne och tillsammans med formgivaren Elisabeth Dunker från Fine Little Day har de i samarbete med lokala slöjdare tolkat och tagit fram nya produkter inspirerade av föremålen i Skånes hemslöjdsförbunds samlingar.

”Fred, frihet och hållbar utveckling”
Föreningen Livstycket driver ett kultur- och hantverkscentrum i Tensta utanför Stockholm. Verksamhetsledaren Birgitta Notlöf berättar om hur Livstycket använder textilt hantverk, inspirerat bland annat av museisamlingar i kombination med teoretisk undervisning i svenska och datorkunskap. Livstycket är mitt i projektet Fred, frihet och hållbar utveckling där deltagarna undersöker medeltida bonader och skapar egna motiv efter sina egna upplevelser.

Kom igång med podd
Sedan 2015 har Riksantikvarieämbetet en podcast, K-podd, där gäster bjuds in och pratar om olika föremål, fenomen och teknik. Karl XIV Johans uppstoppade häst blir röntgad, museisamlingar, kulturarv och illegal handel med kulturföremål är bara några av de ämnen som tas upp i programmet. Henrik Löwenhamn och Emil Schön är initiativtagare till podcasten och berättar om hur den uppkom.


Anmäl dig senast 18/8 till info@hemslojden.org

Seminariet arrangeras av Hemslöjden och Nämnden för hemslöjdsfrågor

Välkommen!